Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dátum a čas

Dnes je streda, 19.6.2024, 11:38:19

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
zamračené 30 °C 17 °C
štvrtok 20. 6. jasná obloha 24/15 °C
piatok 21. 6. polojasno 27/14 °C
sobota 22. 6. silný dážď 31/18 °C

Obsah

Zaujímavosti
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí pod hradom Čičva

Projekt je spolufinancovaný EÚ
Združenie obcí pod hradom Čičva založilo osem zemplínskych obcí – Hencovce,Kladzany, Majerovce, Malá Domaša, Nižný Hrabovec, Ondavské Matiašovce, Sedliská a Tovarné, v ktorých žije zhruba 7400 obyvateľov. Chotármi týchto obcí preteká rieka Ondava, nad ktorou sa týčia ruiny hradu Čičva.
Základnou úlohou Združenia samotného, ale aj jednotlivých obcí, je zabezpečiť všestranný rozvoj územia a potrieb obyvateľov, žijúcich na tomto území. Na otázku ako čo najlepšie podporiť realizáciu rozvojových aktivít, by mal dať odpoveď dokument - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí pod hradom Čičva.
PHSR Združenia obcí pod hradom Čičva vznikal podľa metodiky danej zákonom o podpore regionálneho rozvoja. Je to strednodobý programový dokument vypracovaný spravidla na obdobie do roku 2015, ktorý obsahuje tri základné časti: analytickú, strategickú a implementačnú. Cieľom tohto PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní Združenia obcí pod hradom Čičva, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, Prešovského samosprávneho kraja, so záujmami ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva.

PHSR Združenia obcí pod hradom Čičva tu (PDF,69 MB)

 

Výmena myšlienok – približujeme sa?!

Podnetná zahraničná cesta do Dánska

Pätnáste výročie založenia siete Regionálnych vzdelávacích centier (RVC) v závere minulého roka bolo príležitosťou nielen na rekapituláciu a spomínanie, ale aj podnetom na uskutočnenie pracovnej cesty zástupcov slovenskej samosprávy v Dánsku. Táto cesta nadobudla jasné kontúry v máji v obci Herning. V samotnom meste žije asi 47 000 obyvateľov a pod obec Herning patrí región zhruba s 82 000 obyvateľmi. Po poslednej etape dánskej komunálnej reformy sa totiž v Dánsku znížil počet krajov z pôvodných 13 na 5 a počet obcí poklesol z 275 na súčasných 98 (v Dánsku žije 5,2 mil. obyvateľov). Sprievodcom 30-člennej slovenskej skupiny (starostovia, poslanci obecných zastupiteľstiev, riaditelia škôl a zamestnanci obcí) bol počas 5-tich dní Kai Johannsen, dobre známy z úvodných projektov realizovaných na Slovensku. Už prvá zastávka na základnej škole Vildbjerg väčšine účastníkov vyrazila dych. Dáni uvádzajú do praxe experiment, že úplne novú školu postaví z vlastných zdrojov súkromná firma a tá ju potom na základe dlhodobej nájomnej zmluvy prenajíma zriaďovateľovi. V zmluve sú presne dohodnuté podmienky nájmu, údržby budovy a okolitého areálu na dobu 30 rokov – riaditeľ školy nám vedel presne povedať, napr. ktoré priestory budú maľovať v roku 2017. Mesačný nájom tejto základnej školy (660 žiakov a 200 detí v oddelení materskej školy) je asi 1 milión dánskych korún (4 milióny bývalých slovenských) a zahŕňa aj údržbu a opravu budovy, priestorov, vonkajšej a vnútornej zelene. Od slovenskej reality neskutočne vzdialené materiálové vybavenie školy (v škole používajú výlučne elektronické tabule, na každej chodbe na stene zavesené ploché obrazovky – informačné panely) evokovalo poznámku, že sem do tejto školy mali prísť skôr zástupcovia slovenského Ministerstva školstva a nie starostovia obcí. Pracovná cesta pokračovala prehliadkou TEKO univerzity v meste Birk – najväčšia vysoká škola dizajnu v Škandinávii (1 100 študentov – jediná študentka z Čiech, žiadny Slovák). Podobne ako na základnej škole aj tu nás ohúrilo perfektné vybavenie pre študentov. Neodmysliteľnou súčasťou všetkých prezentácií boli informačné materiály o výsledkoch a úspechoch školy a jej študentov v módnom priemysle a životnom štýle. Na areál univerzity nadväzuje areál inovačného centra (Innovatorium Birk), kde študenti môžu po absolvovaní štúdia uplatňovať svoje poznatky v praxi. Z prehliadky Innovatoria z mnohých inšpirujúcich podnetov hodno spomenúť kombinovaný stôl, na ktorom možno hrať buď biliard príp. po krátkej a jednoduchej úprave stolný tenis. Takisto veľmi podnetná bola prezentácia výroby vodíka z morskej vody s využitím veterných elektrární – vodík totiž možno uskladniť a použiť ho napr. na vykurovanie domov a obytných priestorov. V programe cesty bolo oficiálne privítanie na radnici nášej „domovskej“ obce Herning prvou viceprimátorkou Birgit Jonassen. Po recepcii nasledovala prehliadka bývalej základnej školy, ktorá je v súčasnosti využívaná na činnosť centra pre dôchodcov, ale aj na usporadúvanie kultúrnych podujatí. Vo vedľajšej budove sme si mohli prezrieť aj domov dôchodcov. Zriaďovateľom všetkých týchto zariadení je obec Herning. Podobne je to aj v prípade úplne novej budovy hudobnej školy, postavenej podľa najnovších požiadaviek odhlučnenia – špeciálnou technológiou, pri ktorej sú steny, stropy, podlahy jednotlivých učební hudobnej výchovy stavebne oddelené – nedochádza k prenosu vibrácií, zvukových vĺn. Zaujímavý nápad sme mohli vidieť v Centre pre vzdelávacie materiály. Keďže peňazí v školstve nie je ani v Dánsku dostatok – nemusia si školy (základné, alebo stredné) drahé učebné pomôcky kupovať, ale práve v tomto centre na obdobie konkrétnej výučby za mierny poplatok zapožičať. Posledným bodom pracovného programu bola prezentácie v centrále (mesto Aarhus) firmy Vestas, ktorá je najväčším svetovým výrobcom veterných elektrárni. Virtuálna 3D prezentácia svedčila o skutočne profesionálnom prístupe k potencionálnym klientom – prekvapil dokonalý prehľad o veterných podmienkach na celom svete – samozrejme aj na východnom Slovensku. Firma má po celom svete inštalovaných zhruba 13 000 veterných mlynov, z ktorých každý je pripojený cez internet na spomínanú centrálu v Aarhuse a tak majú reálny prehľad o poveternostnej situácii na celej zemeguli. Podobne majú „začipovaných“ svojich zamestnancov a hocikto v ktoromkoľvek okamžiku si na LCD paneli môže zistiť, kde sa ten ktorý zamestnanec práve nachádza. K príjemným zážitkom môžeme zaradiť aj návštevu obecného domu hudby (koncert írskej ľudovej hudby s írskym pivom), večeru v reštaurácii, ktorá predtým slúžila ako trezor banky, návštevu hlavného mesta Kodane či prejazdy cez mosty spájajúce najväčšie dánske ostrovy. Pri návšteve nákupných centier zaujalo bezproblémové zálohovanie a odovzdávanie plastových fliaš a hliníkových plechoviek, neskutočná ponuka turistických atrakcií (paradoxne najvyšší bod Dánska je „až“ 168 m nad morom), ale hlavne cesty pre cyklistov, ktoré sú pre ekologickú cyklistickú dopravu či už v Kodani, Herningu, Aarhuse alebo aj mimo miest hojne využívané. Za podnetnú pracovnú cestu treba poďakovať organizátorm z RVC Michalovce, Košickému samosprávnemu kraju a Dexia banke za finančnú podporu.

Daniel LORINC, starosta obce Kladzany

Článok bol zverejnený dňa 21.7.2009 na stránke www.inprost.sk

 

Projekt "Zelené oázy"

Zámerom projektu je revitalizovať zanedbané verejné priestranstvo (rozloha zhruba 1000 m2) v zákutí rieky Ondava ležiaceho v tesnej blízkosti zastavaného územia obce Kladzany. V minulosti (pred vyše 10 rokmi) sa na uvedenom priestranstve často tvorili „čierne“ skládky odpadu. Napriek tomu, že obec Kladzany viackrát uvedené priestranstvo vyčistila, hlavne pri terénnych úpravách sa ešte objavia „staré“ zvyšky „čiernych“ skládok, ktoré bude treba dôkladne odstrániť. Zároveň sa preriedi a presvetlí neupravovaný brehový porast (odstránia sa divoko rastúce kroviny, ostružiny a ponechajú vyššie staršie dreviny – hlavne vŕby, jelše, osiky). Po príprave a vyčistení plochy bude postavený krytý oddychový altánok, ohnisko, lavičky (3 ks okolo ohniska), informačno-orientačná tabuľa s fotomapou (na začiatku prístupovej cesty – križovatka s miestnou komunikáciou). Zároveň sa upraví prístup k vodnej hladine a osadí sa malý pontón, ktorý umožní výstup a nástup do lodiek „suchou“ nohou. Opraví a zhutní sa existujúca prístupová cesta pre ľahšiu dopravu a manipuláciu lodiek (člnov) na vodnú hladinu. Po týchto úpravách sa vysadí nová zeleň (stromy, kry) a z miestnych zdrojov (vŕba) sa zasadia a vytvarujú dve „živé“ stavby z vŕbového prútia – vzniknú 2 kryté oddychové priestranstvá s kruhovými lavičkami.
Upravený priestor poslúži pre miestnych obyvateľov ako miesto oddychu, stretávania sa pri rôznych posedeniach v prírode. Pre turistov a návštevníkov obce Kladzany vznikne ďalší oddychový a informačný bod na turistickej (pešej resp. cyklo) trase „Historicko-poznávacieho okruhu pod hradom Čičva“ (pozri priložený propagačný materiál). Vybudované malé prístavisko bude slúžiť ako výstupná a nástupná zastávka pre vodácku trasu „Ondava pod hradom Čičva“ “ (pozri priložený propagačný materiál).
Do aktivít sa zapoja miestne mimovládne organizácie – Klub slovenských turistov Sosna Kladzany (20 členov – odpracujú 500 hodín), Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (70 členov – odpracujú 300 hodín), žiaci Základnej školy Kladzany (14 žiakov – odpracujú 100 hodín), dobrovoľníci z obce – mládež (20 – odpracujú 500 hodín).
S vybudovaním prístaviska pomôžu poradenstvom aj vodácke organizácie resp. firmy zaoberajúce sa vodnou turistikou (napr. fy Alcea) a správca toku rieky Ondava – Slovenský vodohospodársky podnik. S úpravou existujúcej a výsadbou novej zelene pomôže konzultáciami miestna študentka Vysokej školy poľnohospodárskej (fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva). Skrášlenie uvedeného priestoru na brehu rieky Ondava je zapracované aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kladzany a v Stratégii trvalo udržateľného rozvoja Združenia obcí pod hradom Čičva, ktorého je obec Kladzany členom.
Starostlivosť a údržbu nad priestranstvom prevezme po realizácii projektu Klub slovenských turistov Sosna a obec Kladzany. Územie bude verejnosti prístupné bez obmedzení. Majetkové pomery na uvedenom území sú v súčasnej dobe nevysporiadané a neznámych vlastníkov dotknutých parciel zastupuje pravdepodobne Slovenský pozemkový fond. Keďže však v obci Kladzany prebieha projekt pozemkových úprav po zápise do katastra nehnuteľnosti (v období február - máj 2008) pripadne uvedená lokalita do vlastníctva obce ako nového vlastníka všetkých tzv. „spoločných zariadení“ v katastri obce (napr. poľné cesty, odvodňovacie priekopy, záchytné rigóly, biokoridory a pod.).

Foto k projektu nájdete tu

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kladzany

Projekt je spolufinancovaný EÚ

Vytvorenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základným programovým a výkonným dokumentom v súlade so zákonom č.503/2001 o podpore regionálneho rozvoja, ktorý je spracovaný za účelom riešenia súčasných ekonomických a sociálnych problémov za efektívneho využitia všetkých zložiek jeho miestneho potenciálu. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bol robený v súčinnosti s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. Je strednodobým strategickým dokumentom.

Obec Kladzany je súčasťou Prešovského kraja, ktorý patrí medzi prioritné regióny na základe uznesenia vlády SR č.923/1999 a na základe trvale nepriaznivých ekonomických výsledkov. Sú to predovšetkým :
- nízka úroveň hrubého domáceho produktu, ktorý v prepočte na jedného obyvateľa zaostáva za priemerom v SR,
- vysoká miera nezamestnanosti,
- výrazná disproporcia v regióne,
- výrazné zaostávanie technickej infraštruktúry.

Poslaním Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je navrhnúť systematickú a funkčnú trvalú stratégiu zameranú na realizáciu sociálneho a ekonomického rozvoja obce.

Plán rozvoja obce pozostáva z nasledujúcich častí:
1. sociálno-ekonomickej analýzy obce a identifikácie možnosti rozvoja formou súhrnnej analýzy,
2. stratégiu rozvoja jej priorít a opatrení potrebných na ich naplnenie,
3. finančného zabezpečenia,
4. organizačného zabezpečenia realizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kladzany nájdete tu (PDF,13,9 MB)

 

Zaujímavé linky

www.vranov.sk

www.zivotpo.sk

www.infozemplin.sk

www.domasa.sk

www.hiking.sk

www.slovakiatravels.com

www.iuventa.sk

www.euro.vlada.gov.sk

www.ec.europa.eu

www.medzikulturnydialog.gov.sk

www.culture.gov.sk